Veel Gestelde Vragen

Staat je vraag er niet tussen neem dan contact op.

Wanneer is het tijd voor thuiszorg?

Thuiszorg healing touch  is er voor iedereen die vraag heeft naar thuiszorg: ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, mensen die herstellen van een ziekenhuisopname of mensen in de laatste levensfase.

Wilt u een aanvraag doen voor thuiszorg? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. De wijkverpleegkundige komt dan bij u langs en stelt een indicatie op.

Heeft u of hebben uw ouders thuiszorg nodig?

Heeft u extra zorg nodig om zelfstandig te blijven wonen of komt u net uit het ziekenhuis? Samen met u regelen we de zorg, van indicatie tot het starten van de zorg. Schakel ons met een gerust hart in voor bijvoorbeeld hulp bij:

Daarbij staan de wensen van de cliënt voorop. We proberen die zoveel mogelijk, met behoud van zorgkwaliteit, te vervullen

Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor thuiszorg?

Heeft u thuis hulp of begeleiding nodig? Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft door ouderdom? Dan heeft u misschien recht op thuiszorg. Dat is zorg bij u thuis.

Wilt u weten wat thuiszorg kost?

De kosten van thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wijkverpleging, langdurige zorg en hulp in de huishouding. Voor een vergoeding is het wel noodzakelijk dat u een indicatie of een beschikking heeft voor de zorg. Bij de langdurige zorg en de hulp in de huishouding betaalt u voor de zorg die u thuis ontvangt een eigen bijdrage.

Langdurige zorg
Bent u vanwege een ziekte of aandoening blijvend aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, dan wordt de zorg vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Meestal betreft dit zorg in een instelling, maar deze zorg kan ook thuis worden geboden. Voor de zorg die wordt vergoed vanuit de WLZ hebt u een indicatie besluit nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Hulp in de huishouding
Huishoudelijke hulp wordt door de gemeente vergoed uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook voor deze zorg heeft u een beschikking nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Voor hulp in de huishouding die wordt vergoed uit de WMO betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan  is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en in rekening gebracht door het CAK (Centraal administratiekantoor).

Persoonsgebonden budget
Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft, bespreekt u de zorginhoud met uw wijkverpleegkundige. De zorg die wij verlenen uit een PGB wordt door Vitaal Thuiszorg gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (bij een PGB voor wijkverpleging) of bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) als het gaat om een PGB voor WLZ-zorg of een PGB voor WMO-ondersteuning.

Wilt u weten wat 24 uurs zorg kost?

Standaard kosten voor begeleiding individueel, verzorging en verpleging bedragen:
€3.060,00 per maand.

Huishoudelijk en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel bedragen:
€3.460,00 per maand.

Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en verpleging bedragen:
€3.860,00 per maand.

Wilt u weten wie de thuiszorg betaalt?

Gemeente

  • Huishoudelijke hulp; dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar; dit valt onder de Jeugdwet.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit valt onder de Wmo.
  • Begeleiding of ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit valt onder de Wmo.

Zorgverzekeraar

  • Kosten die worden gemaakt voor verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie) vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vergoed door jouw zorgverzekeraar. Je hebt dan te maken met een wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling. In veel gevallen wordt verpleging en verzorging geleverd door de wijkverpleging (voor volwassenen) of een kinderverpleegkundige (voor jeugd). Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet.

Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Wanneer je voor een zorgprofiel vanuit de Wlz bent geïndiceerd, wordt verplegingen verzorging vanuit het Wlz profiel gefinancierd.

Ontevreden? Meld het de klachtenfunctionaris

Familie en mantelzorgers, maar ook zorgmedewerkers en managers van Thuiszorg Healing Touch: iedereen moet tevreden zijn over de zorg die de cliënt in een de thuiszorg krijgt. Een goed contact met elkaar is daarvoor heel belangrijk. Vindt u dat de communicatie beter kan? Bent u ontevreden? Dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Thuiszorg Healing Touch via klachtencommissie@thuiszorghealingtouch.nl. Zij staat voor u klaar om te kijken wat er nodig is om tot een oplossing te komen.

Onafhankelijke Klachtencommissie

Komt u er onverhoopt met thuiszorg Healing Touch er niet uit, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke Klachtencommissie. Deze commissie is bereikbaar via  fa@klachtenregeling.nl 

 Uw klacht wordt behandeld volgens het reglement klachten commissie.

Neem contact op

Stel hier gemakkelijk en snel uw vragen over thuiszorg bij Healing Touch.

12 + 5 =

+31 6 14 37 27 73

info@thuiszorghealingtouch.nl