Cliëntenraad

Een cliëntenraad heeft verschillende rechten:

  • Recht op informatie. …
  • Recht op overleg. …
  • Recht om te adviseren. …
  • Recht van instemming. …
  • Recht van enquête bij wanbeleid. …
  • Recht om een bestuurslid voor te dragen.

Wie zitten er in een cliëntenraad?

Wie zitten er in de (lokale) cliëntenraad? Elke (lokale) raad telt minimaal vijf en maximaal tien leden. Leden zijn cliënten/bewoners zelf of vertegenwoordigers, zoals partners, kinderen, andere familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers.

Wat mag een cliëntenraad?

De cliëntenraad moet alle informatie krijgen die nodig is om advies of instemming te kunnen geven. Ook moet de instelling het advies tijdig aanvragen, zodat het ook echt van invloed kan zijn op het besluit. De cliëntenraad mag verder ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

6 + 6 =