Thuiszorg Healing Touch

Heeft u of hebben uw ouders thuis hulp of begeleiding nodig, maar zit u niet te wachten op steeds een ander gezicht?

BEKIJK ONZE THUISZORG DIENSTEN

Verpleging aan huis

Heeft u verpleging en verzorging nodig, maar wilt u wel thuis blijven wonen?

Persoonlijke verzorging

Heeft u persoonlijke verzorging nodig, omdat u een aandoening of een beperking heeft?

Begeleiding aan huis

Heeft u thuis begeleiding nodig? Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er weer structuur in uw dag komt?

Dementiezorg

Bent u een naaste van iemand bij wie dementie is geconstateerd of heeft u zelf de diagnose gekregen?

Nacht- of 24 uurzorg

Lukt het niet meer om voor uzelf te zorgen, maar wilt u graag thuis blijven wonen?

Palliatieve zorg

Als u of uw naaste ongeneeslijk ziek is, dan wilt u de hoogst mogelijke kwaliteit van leven hebben in de dagen die u nog resten.

wondzorg

Wondzorg

Heeft u zich gestoten, bent u gevallen of heeft u een wond omdat u geopereerd bent? Heeft u te lang gelegen en heeft u daardoor een doorligwond?

Bij Thuiszorg Healing Touch draait het om de ‘touch’, wij luisteren naar u en geven u de aandacht die u verdient!

Thuiszorg Healing Touch heeft als doel, dat u hooguit twee zorgverleners bij u thuis ziet, in plaats van steeds een ander. Wij doen dat door klein te blijven en groot te denken, niets is onmogelijk! Door de structuur die we aanbrengen zijn we in staat om de tijd goed te besteden. Thuiszorg Healing Touch is opgericht om u niet alleen de zorg te bieden, maar ook een luisterend oor. Om u waar nodig tips en adviezen te geven, die uw leven makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met computers of het benaderen van instanties. Thuiszorg Healing Touch is ontstaan vanuit een duidelijke missie en visie. Van hoe het het anders kan. Namelijk met AANDACHT. De aandacht die ú verdient! Hier leest u meer over ons.

Veel Gestelde Vragen

Wanneer is het tijd voor thuiszorg?

Lees verder

Thuiszorg healing touch  is er voor iedereen die vraag heeft naar thuiszorg: ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, mensen die herstellen van een ziekenhuisopname of mensen in de laatste levensfase.

Wilt u een aanvraag doen voor thuiszorg? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. De wijkverpleegkundige komt dan bij u langs en stelt een indicatie op.

Wilt u weten wat thuiszorg kost?

Lees verder

De kosten van thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wijkverpleging, langdurige zorg en hulp in de huishouding. Voor een vergoeding is het wel noodzakelijk dat u een indicatie of een beschikking heeft voor de zorg. Bij de langdurige zorg en de hulp in de huishouding betaalt u voor de zorg die u thuis ontvangt een eigen bijdrage.

Langdurige zorg
Bent u vanwege een ziekte of aandoening blijvend aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, dan wordt de zorg vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Meestal betreft dit zorg in een instelling, maar deze zorg kan ook thuis worden geboden. Voor de zorg die wordt vergoed vanuit de WLZ hebt u een indicatie besluit nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Hulp in de huishouding
Huishoudelijke hulp wordt door de gemeente vergoed uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook voor deze zorg heeft u een beschikking nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Voor hulp in de huishouding die wordt vergoed uit de WMO betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan  is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en in rekening gebracht door het CAK (Centraal administratiekantoor).

Persoonsgebonden budget
Als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft, bespreekt u de zorginhoud met uw wijkverpleegkundige. De zorg die wij verlenen uit een PGB wordt door Vitaal Thuiszorg gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (bij een PGB voor wijkverpleging) of bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) als het gaat om een PGB voor WLZ-zorg of een PGB voor WMO-ondersteuning.

Heeft u of hebben uw ouders thuiszorg nodig?

Lees verder

Heeft u extra zorg nodig om zelfstandig te blijven wonen of komt u net uit het ziekenhuis? Samen met u regelen we de zorg, van indicatie tot het starten van de zorg. Schakel ons met een gerust hart in voor bijvoorbeeld hulp bij:

Daarbij staan de wensen van de cliënt voorop. We proberen die zoveel mogelijk, met behoud van zorgkwaliteit, te vervullen

Wilt u weten wat 24 uurs zorg kost?

Lees verder
Standaard kosten voor begeleiding individueel, verzorging en verpleging bedragen:
€3.060,00 per maand.

Huishoudelijk en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel bedragen:
€3.460,00 per maand.

Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en verpleging bedragen:
€3.860,00 per maand.

Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor thuiszorg?

Lees verder

Heeft u thuis hulp of begeleiding nodig? Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft door ouderdom? Dan heeft u misschien recht op thuiszorg. Dat is zorg bij u thuis.

Wilt u weten wie de thuiszorg betaalt?

Lees verder

Gemeente

  • Huishoudelijke hulp; dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar; dit valt onder de Jeugdwet.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit valt onder de Wmo.
  • Begeleiding of ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit valt onder de Wmo.

Zorgverzekeraar

  • Kosten die worden gemaakt voor verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie) vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vergoed door jouw zorgverzekeraar. Je hebt dan te maken met een wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling. In veel gevallen wordt verpleging en verzorging geleverd door de wijkverpleging (voor volwassenen) of een kinderverpleegkundige (voor jeugd). Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet.

Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Wanneer je voor een zorgprofiel vanuit de Wlz bent geïndiceerd, wordt verplegingen verzorging vanuit het Wlz profiel gefinancierd.

Stel hier gemakkelijk en snel uw vragen over thuiszorg bij healing Touch.

Ben zeer tevreden, kwamen op de afgesproken tijden. Zal zeker indien nodig weer contact opnemen.

Jessica 

Goede zorg en deskundig personeel. Een klein team dus vaak dezelfde hulp ook ondanks de vakantieperiode. Een aanrader!

Johan

Zeer deskundige en vriendelijke medewerkers. Ze gaan niet weg alvorens ze de vraag hebben gesteld 'Kan ik nog wat voor u doen?'

Diana

Neem contact op

Stel hier gemakkelijk en snel uw vragen over thuiszorg bij Healing Touch.

2 + 8 =

+31 6 14 37 27 73